Čištění kanalizace a odpadů A-EFEKT

Proč se ucpává kanalizace

Důvodů proč se ucpávají odpady je mnoho, potrubí se může ucpat jednou za pár let ale někdy také opakovaně několikrát do roka, níže jsou popsány nejčastější příčiny které odhalí revize kanalizace kamerou.

  • zatukované potrubí - kuchyně
  • nesprávná montáž potrubí
  • malý spád odpadního potrubí
  • spláchnutí nežádoucích materiálů do potrubí
  • zarostlé potrubí
  • porušené, zborcené potrubí
  • plná jímka
  • kořeny v kanalizaci

Zatukované potrubí

Tuk v potrubí je hodně častý případ proč se ucpává kanalizace. Ze dřezu nebo myčky nádobí se do potrubí dostane mastnota která se na stěnách vysráží, zatvrdne a postupně trubku ucpe v celém průměru.To se stává především v místech kde je horší spád, kolena, potrubí menší dimenze často vedené ve větší vzdálenosti (případ rodinných domků kdy je kuchyň daleko od hlavní kanalizace). Tuk je pak potřeba odfrézovat a odplavit strojem na čištění odpadů.

Nesprávná montáž potrubí

Často se stává že potrubí je neodborně položené, napojené. Pak vzniká špatný spád, prověšení, protispád který zpomalí odtok vody a v potrubí se začnou usazovat nečistoty které časem způsobí ucpání kanalizace. Častý jev špatně nainstalovaného potrubí je také vyskočené gumové těsnění, příliš ostrá kolena nebo kolmé T-kusy které zabraňují plynulému odtoku vody a také pročištění kanalizace. Při čištění se stává že pružina která odpady čistí neproleze přes více ostrých kolen, nebo se ohne v T-kusu na druhou stranu, pak hrozí že ucpané potrubí nelze pročistit a bude se muset vykopat a předělat.

Špatný spád potrubí

Špatný spád kanalizace je velmi častá příčina proč se kanalizace ucpe, jsou to úseky potrubí v kterých se drží určitá hladina vody neustále a znesnadňuje průtok vody. Kanalizace se v tomto místě zanese a časem se může ucpávat. Někdy jde i o protispád, jde o chybu instalace potrubí. Tyto závady je třeba odhalit kamerovou prohlídkou kanalizace.

Nežádoucí materiály v kanalizaci

beton v kanalizaci

Splachovat do kanalizace hadry, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, dětské pleny se nevyplácí - ve vodě nabydou objem a ucpou potrubí. Obvykle v místě špatného spádu, ostrého kolena apod. Také kuchyňské drtiče přispívají nejen k ucpávání odpadů ale i k živení potkanů v kanalizaci.

Na obrázku je foto z revize kanalizace která byla zalita betonem.

Zarostlá kanalizace

Zarůstá především starší litinová kanalizace, pokud je v dobrém stavu dá se vyfrézovat. Především ve starších domech mají litinové stoupačky DN 50 až 70 (kychyně, koupelny) které zarůstají, ty dělají největší problémy, na dnešní provoz už jsou poddimenzované. Zarostlé potrubí může být i z kamenité vody.

Porušená, zborcená kanalizace

Závadu v kanalizaci představuje také porušená nebo zborcená kanalizace. Je mnoho důvodů jak k takovému defektu dojde, často při stavbě kdy přes kanalizaci přejíždí těžká technika nebo při hutnění zeminy a jiných stavebních úpravách, pod obvodovou zdí baráku, těžkým oplocením nebo u vstupu do jímky která si sedla, někdy také pod silnicí. Může být i špatně napojené nebo vyskočené potrubí. Tyto místa lze pak snadno učit pomocí revize kanalizace ze které lze určit závadu a pomocí trasování kanalizace lze najít a vytrasovat přesné místo problému. Tato závada se pak musí vykopat a odstranit aby nedocházelo k ucpávání kanalizace.

Přeplněná jímka

Když se zapomene včas vyvézt jímka, hladina v jímce stoupne nad kanalizační potrubí, voda přestane odtékat a zůstane v trubkách několik dní, stává se že i když se jímka vyveze, potrubí neodtéká. Pak se musí provést čištění kanalizace. Proto se musí jímka vyvážet včas a pravidelně.

Kořeny v kanalizaci

Ve venkovní ležaté kanalizaci která je obvykle kameninová zkrz hrdla (spoje potrubí) můžou prorůstat kořeny stromů a keřů (hrdla netěsní), kořeny jdou za vodou. Kořeny se dají odfrézovat ale opět narostou.

© 2023 • A-EFEKT čištění a revize kanalizace •